Kursförslag datakurser 2009

(ladda ned datakurser2009.pdf)

OBS! Kursmaterial och programvara ingår i alla kurser förutom Windows och Photoshop

 

Allmän datorhantering


  Windows Grund 6-8 tim
 
Fönsterhantering och Den här datorn
 
Verktygsfälten, menyerna och genvägar
 
Utforskaren och papperskorgen
 
Fil- och mapphantering – Visningslägen
 
Flytta, kopiera, ta bort, ångra, byta namn
 
Söka filer och mappar
 
Kortkommandon
 


  Windows Fortsättning 3-5 tim
 
Repetition av utforskaren
 
Filhantering och söka filer / mappar
 
Inställningar
 
Hårddiskhantering och virtuellt minne
 
Felsäkert läge och autostart
 
Mina dokument
 
Datasäkerhet, säkerhetsprinciper och antivirusprogram
 
Installera program
 
Kortkommandon
 


  Internet – Firefox Grund 6-8 tim
 
Vad är Internet och www
 
Surfa med Firefox
 
Adresser på Internet
 
Sökmotorer – hitta och sålla
 
Bokmärken och mappstruktur
 
Hämta och spara dokument
 
E-legitimation - Banken, skv, försäkringskassan m.m.
 
Introduktion e-post
 


  Internet – Firefox Fortsättning 3-5 tim
 
Avancerad Firefox
 
Hantera bokmärken
 
Egna inställningar
 
Hämta och hitta tillägg
 
Skilj på ”internettrash” och bra information
 


  E-post – Thunderbird Grund 3-5 tim
 
Allmänt om e-post
 
Programmets grunder (installation och skapa konto)
 
Skapa, sända & ta emot e-post
 
Adressboken och mapphantering
 
Läsa, besvara & vidarebefordra e-post samt radera
 
Bifoga filer
 
Utskrift och inställningar
 


  E-post – Thunderbird Fortsättning 3-5 tim
 
Distributionslistor, prioritet, signatur, inställningar
 
Ha flera mailadresser
 
Vyer, sökning av meddelande
 
Bifoga objekt
 
Filterregler
 


  Open Office (Standardiserat gratisprogram)

  Open Office Grund 6-8 tim
  Writer Grundfunktioner (öppna & stänga dokument)
 
Markera ord, rader & stycken
 
Sparafunktioner (spara som & skydda dokument)
 
Skriva enklare dokument enligt angiven standard
 
Formatering (inställningar för tecken & stycken)
 
Stavnings- & grammatikfunktioner
 
Blanksteg & hårda bindestreck
 
Flytta text, klippa & klistra
 
Punkt- & nummerlistor
 
Autokorrigering
 
Infoga bildobjekt & FontWork
 
Utskrift och sidhuvud/sidfot
 


  Open Office Fortsättning 6-8 tim
  Writer Använda hjälpen
 
Språkkontroll, synonymer & egna ordlistor
 
Granska, spåra ändringar
 
Sidhantering (marginaler, brytningar)
 
Tabeller / Tabbar / Spalter
 
Skapa & spara dokumentmallar
 
Förändra & gruppera bilder & andra objekt
 
Demonstration av kopplad utskrift
 


  Open Office Fördjupning 6-8 tim
  Writer Skärmformulär (skapa, förändra & skydda)
 
Index & förteckningar
 
Massutskick
 
Skapa & redigera huvud- & källdokument
 
Skriva ut kopplade dokument
 
Skapa & skriva ut etiketter
 
Skapa & använda makro
 
Ta bort makro
 
Koppla makro till kortkommando/knapp
 


  Open Office Grund 6-8 tim
  Calc Grundfunktioner, uppbyggnad, kalkyblad
 
Öppna, spara, skriva in
 
Markera & radera
 
Beräkningar
 
Formler, funktioner, autopiloten
 
Format
 
Sidhuvud & sidfot
 
Skapa & redigera diagram
 
Förhandsgranskning & utskrift
 


  Open Office Fortsättning 6-8 tim
  Calc Hjälpfunktioner
 
Avancerade beräkningar
 
Diagram
 
Skapa databaser
 
Sortera & navigera
 
Autofilter
 
Mallar
 
Anpassningar - tabellers/böckers egenskaper
 
Genvägar till böcker & lösenordsskydd
 
Introduktion till makro
 


  Synas på Internet

 


  Egen hemsida Site Studio 12-16 tim
  med WYSIWYG Installation av demoversion (pris fullversion ca: 3000:- + moms)
 
Skapa hemsida via konceptmall
 
Hantera layouten och lägga till nya sidor
 
infoga bilder och länkar
 
Hantera textmallar, formatmallar och projektfärger
 
Infoga GRE-bilder och hantera komponenter
 
Infoga googlemaps
 
Publicera hemsidan
 


  HTML Grund 6-8 tim
 
Introduktion till HTML och upphovsrätt
 
Tabeller
 
Infoga länkar och bilder
 
Googlemaps
 
Metataggar – funktion och hantering
 
Publicera hemsidan
 


  HTML Fortsättning 6-8 tim
 
Använda underlättande freeware program
 
HTML-editor Notepad ++
 
FTP-överföring med Filezilla
 
Bildhantering med Gimp
 
Enklare uppdateringar med Kompozer
 
Introduktion CSS
 
Testa hemsidan i bådeFirefox och Explorer
 


  HTML Fördjupning ej fastställt
 
CSS
 
Menyer i PHP
 


  Bildhantering och digitalfoto (övergår inom kort till Gimp)
  Photoshop Grund 6-8 tim
 
Introduktion till Photoshop och menyerna
 
Arbeta med markeringar
 
Lager och friläggning
 
Verktyg och färger
 
Läsa in bilder och optimera bilder
 
Storlek på bilder (konsekvenser)
 


  Photoshop Fortsättning 6-8 tim
 
Kort repetition av grunderna
 
Lager, kanaler
 
Vektorgrafik, snabbkommandon
 
Färger, paletter & filter
 


  Photoshop Fördjupning 6-8 tim
 
Repetition och mer om lagerhantering
 
Redigera kanalinnehåll
 
Rita & redigera banor
 
Redigera penslar
 
Ljuseffekter och tona filter – Funktionsmakron
 
Utskriftshantering
 


 

Web Info Sverige | Rosviksgatan 9, 453 30 Lysekil | tel. 0523 - 160 70 | e-post: info@webinfosverige.com

 

 

Startsida - Web Info Sverige

 

vårt miljöansvar

och

vårt företag